Naše služby

Provádíme opravy komunikací, chodníků nájezdů a vjezdů, železničních přejezdů, opravy spár v komunikacích, opravy propadlých kanalizačních vpustí a šachet a veškeré práce s tímto spojené, frézování živice menších rozsahů, penetrační postřiky a nátěry.

Finišer nevlastníme, pouze najímáme. Hlavní obor činnosti je ruční pokládka živice, kterou provádíme od roku 1995 stále se stejnými zaměstnanci a kvalita včetně rovinatosti někdy vypadá po dokončení jako od strojní pokládky finišerem.

Pokládka živičných (asfaltových) směsí 

Ručně, výkopy po předešlé výstavbě kanalizace, plynu, vody a veškerých…

Homogenizace

Co vlastně znamená slovo homogenizace v rekonstrukci komunikací. V poslední…

Fréza na asfalt

Nabízíme nově frézování komunikací v malém rozsahu.

Penetrační postřik

Nabízíme penetrační postřiky komunikací, reciklátových cest, štěrků středních rozsahů. Penetrováním…

Dopravní značení malých rozsahů

Nabízíme dopravní označení výkopů, komunikací, uzávěrek a jiných dopravní značení.

Hutnění nejen asfaltových povrchů

Hutníme podloží pod asfalty, samotné živice, výkopy a jiné. Hutnění…

Opravy propadlých kanalizačních vpustí, uz. hrnků a šachet

Jaký je postup? Zprvu kanál, vpust nebo uz. hrnek ořízneme…

Opravy spár

Sanace trhlin v komunikacích formou prořezu a prolití asfaltovou zalévací…

Opravy železničních přejezdů

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním…

Řezání a bourání asfaltových povrchů

Řezání živice je důležité pro napojování nové živice na starou.…

Čistění zámkové dlažby

Čištění zámkové dlažby speciální mechanickou šetrnou metodou…