Hutnění nejen asfaltových povrchů

Hutníme podloží pod asfalty, samotné živice, výkopy a jiné.

Hutnění živic je jednou z nejdůležitějších prací při pokládce živice. Při nedostatečném zhutnění nově položené živice vznikne tzv. drolení asfaltů. To má za následek, že nový asfalt se postupně začne rozpadat. Po kvalitním zhutnění živice vznikne souvislá spojená plocha, která nepropustí vodu.