Sanace trhlin v komunikacích formou prořezu a prolití asfaltovou zalévací hmotou BIGUMA – RS – CZ.

Tato zálivka se aplikuje za tepla v kotlích viz příloha pod textem. Dále ošetřujeme spáry za studena zálivkou ( kalový zákryt ) STRADAFIX BIGUMA L s posypem. Vše výrobce SRN.

http://www.asfalt.cz/wp-content/uploads/2017/05/AVG50-Zařízení-pro-zálivku-spár.doc