Zhotovení oprav komunikací v obci Dublovice a Příčovi po předešlé výstavbě kanalizace. Celkový objem prací za 2.5mil Kč