Sportovní club se jménem BOX CLUB ASFALT Králův Dvůr vznikl v lednu roku 2010. V Berouně a okolí doposud nebyl žádný oficiální sportovní club tohoto zaměření. Různé party se scházeli po místních tělocvičnách bez profesiálního vedení a bylo vidět, že je s tím potřeba něco udělat. Nápad dostal Milan Jirásek ( dlouholetý boxer a zároveň trenér ) a Jiří Pergl ( boxer a zároveň majitel firmy ASFALT ) . Slovo dalo slovo a box club se založil. Vzniklo sdružení pod hlavičkou ministerstva ČR. Tělocvičnu jsme si pronajali v nové hale Králového Dvora a kompletně ji vybavili pro potřeby tohoto sportu. Dnes již klub čítá na 68 lidí včetně mužů, žen a dětí…. toď historie