Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

Ceník

2024 Ceny zůstávají na stejné úrovni jako 2023
CENY JSOU BEZ DPH – DAŇ JE PRO PODNIKATELE PŘENESENÁ

Při velmi malých výměrách takto velké ceny za m2 a to proto, že se počítá: četa 7 lidí, dodávkové auto, hutnící válec, hutnící deska, nářadí, které se opotřebovávají jako lopaty, hrábě, košťata. Dále osobní auto mistr a jeho kontrola, nákladní auto + těžký vlek, cesta do obalovny plus příjezd k vaší opravě, složení živice v místě a odjezd zpět. A dále v neposlední řadě materiál, tedy asfalt, který nemůžete vzít přesně, jelikož vám vystydnou okraje. Musíte vzít např o tunu či dvě navíc podle teploty vzduchu ( tuna 2200,- ) a odebrat z prostředka teplou a kvalitní živici. Nákladově jste na 15 342,- za půl dne, což je počítáno do 80m2 v 5cm ( pokud to ovšem nebude 80 jednotlivých výtluků, to je také velmi důležité, bráno 80m2 v po větších kusech, na půl dne práce ) a nad 80m2 výměry v 5cm jsou náklady 25 400,- za celý den a to obojí bez živice -asfaltu. Proto při malých výměrách nelze jinak, než tyto ceny. Se stoupajícím počtem m2 přichází množstevní slevy a tím pádem menší jednotkové ceny. Důležitý faktor také dlouhodobá spolupráce s objednatelem, kde se ceny opět ponižují.

Ruční pokládka živice do připravených ploch v tl. 1x5cm s výměrou

Následující ceny obsahují – živici ( materiál ), dopravu, zpracování a zhutnění. Ceny jsou bez DPH – pro podnikatele daň přenesená.

Ruční pokládka živice do připravených ploch v tl. 2x5cm s výměrou

Cena obsahuje materiál – živici, dopravu, zpracování a zhutnění. Ceny bez DPH – pro podnikatele daň přenesená.

Nebo cena za zpracovaný asfalt jako tz. bobkování – malé výtluky a správky se počítá jako celá pracovní četa vč. nákladního auto pro dovoz a odvoz živice ABS, ABJ, OKH (asfalt) a to:  3500,- Kč/1t s dopravou do 30 km.

Nebo denní nájem čety bez materiálu 40 684,- Kč/den ( obsahuje dopravu do 30km dodávkové auto, pracovníci 6x, hutnící stroje 2x, nářadí, nákladní auto pro dovoz živice a v místě složení a samotná práce. Neobsahuje materiál tedy asfalt. )

Plošná výměra ve čtverečních metrech se počítá v síle cm. S větší hloubkou živice se navyšuje cena. Ceny jsou pouze orientační a jsou ovlivňovány různými faktory, jako je množství, dlouhodobá spolupráce, platební morálka, vzdálenost.
Doprava živičných směsí je zajištěna vhodnými plachtovanými nákladními auty.

Ošetření spár teplou a studenou zálivkou

Jednotková cena so odvíjí od množství. Jiná cena je u 1000bm a jiná cena je u 5bm. Toto je takový průměr. Připočítává se doprava na stavbu.

Řezání asfaltových vozovek v síle

Řezání betonových vozovek v síle

Řezání živičných a betonových vozovek se provádí strojní technikou.

Frézování živic

Penetrační postřik

Penetrační postřiky, které budete požadovat se odvíjí od materiálu, který je penetrován.

Reciklát se stříká třeba od 1kg až po 1,5kg/m2. Každé navýšení se zdražuje cena, nebo naopak snižuje. Vše dáno množstvím na 1m2

Bourání živic

Vybourání živice sbíjecím kladivem v tl. 5cm 540,- Kč /m2
Vybourání živice malým nakladačem s přídavným kladivem v tl. 10cm 460,- – 560,- Kč /m2.
Cena je včetně vybourání, nakládky, odvozu a uložení na skládku s poplatkem.

Ceny jsou zde orientační, jelikož opět záleží na množství bourání – zde příklad na 10-20m2

Hutnění nejen asfaltových povrchů

(finanční rozsah na jednu hodinu je míněn na základě časového úseku práce, den – dva – týden ………)

Doprava hutnících strojů na stavbu

Pokládka žulové dlažby

Pokládka zámkové dlažby

Komunikace – kompletní zhotovení konstrukce od vybagrování zeleně po štěrky, beton a asfalty

Výškové úpravy šachet, vpustí a uzavíracích šoupat

pozn. Pokud šachta popř. vpust má rozpadlé podloží – cihly nebo skruže je cena za novou kolem 22 000,- Kč

Dále firma provádí práce s komunikací a chodníky tyto související práce

Odvodnění drenáží, cena včetně vybagrování a materiálu pr. 80

Kompletní spodní vrstvy štěrko drtě včetně zhutnění, zde př. frakce 0-32

Dopravní značení

Umístění na 1 den:

Podívejte, co pro vás a za kolik můžeme udělat

Chcete nás rovnou kontaktovat, jsme Vám k dispozici a přejděte rovnou do naší sekce kontakt. Budeme se na Vás těšit.