OPRAVA KOMUNIKACÍ A SKLADOVÉHO PROSTORU V AREÁLU TESCO ZLIČÍN

Oprava parkoviště, pojezdových příjezdových komunikací v areálu obchodního centra Zličín. Celková suma oprav 209 000,- Kč vč. DPH Dále zhotovení opravy skaldového prostoru ze zámkové dlažby v zásobování Tesca Zličín. Vybrání podloží do tl. 45cm, následně zhotovení podkladních vrstev ze ŠD a dále 2 vrstvy živice OKH a ABVH a naposled zhotovení zámkové dlažby tl. 10cm. Celková suma opravy 495 000,- Kč

Pokračovat ve čtení

OPRAVY KOMUNIKACÍ MĚSTO KRÁLŮV DVŮR

Příjezdové komunikace na sídliště Nad stadionem. Pd Hájem, Popovice, Zahořany – oprava výtluků a výškové úpravy kanalizačních vpustí a šachet formou zařezání hran, odbourání, odvoz na odpovídající skládku, zpětná pokládka živice ABS a ošetření hran. Pro tyto komunikace zvolilo zastupitelstvo města prozatím tuto variantu oprav. Kompletní rekonstrukce by si vyžádala strhnutí stávající jednovrstvy živice a odbagrování do potřebné hloubky, nové chodníky a nové kanalizační šachty. Tento objem prací by se pohyboval řádově v desítkách milionech. Celková suma pro tuto naší opravu 682 000,- Kč vč. DPH

Pokračovat ve čtení