Podívejte, co pro vás a za kolik můžeme udělat.

Chcete nás rovnou kontaktovat, jsme Vám k dispozici a přejděte rovnou do naší sekce kontakt. Budeme se na Vás těšit.

Pro rok 2019 zůstáváme na stejných cenách při větších výměrách jako v minulých letech. Pouze u malých výměr měníme cenu viz níže text. CENY JSOU BEZ DPH – DAŇ JE PRO PODNIKATELE PŘENESENÁ

Při velmi malých výměrách tatko velké ceny za m2 a to proto, že se počítá: 4-5 lidí půl dne, dodávkové auto, hutnící válec, hutnící deska, nářadí, které se opotřebovávají jako lopaty, hrábě, košťata. Dále osobní auto mistr a jeho kontrola, nákladní auto do obalovny plus v místě skládka plus odjezd zpět. A dále v neposlední řadě materiál, tedy asfalt, který nemůžete vzít přesně, jelikož vám vystydnou okraje. Musíte vzít např o tunu či dvě navíc ( tuna 2000,- ) a odebrat z prostředka teplou a kvalitní živici. Nákladově jste na 14 000,- bez asfaltu a kde je režie a zisk. Proto při malých výměrách nelze jinak, než tyto ceny.

Ruční pokládka živičných ploch v tl. 5cm  s výměrou

 • od-do 2-10 m2 – 7900,- -2500,- Kč/m2
 • od-do 11-20 m2 – 2460,- – 1260,- Kč/m2
 • od-do 21-50m2 – 1240 – 790,- Kč/m2
 • od-do 51- 100 m2 – 680,- – 450,- Kč/m2
 • do 200 m2 – 360,- Kč/m2
 • nad 200 m2 – 320,- Kč/m2
 • nad 1000 m2 – 299,- Kč/m2

Ruční pokládka živičných ploch v tl. 10cm  s výměrou

 • od-do 2-10 m2 – 8900,- -2800,- Kč/m2
 • od-do 11-20 m2 – 2760,- – 1560,- Kč/m2
 • od-do 21-50m2 – 1540,- – 1190,- Kč/m2
 • od-do 51- 100 m2 – 1080,- – 850,- Kč/m2
 • do 200 m2 – 620,- Kč/m2
 • nad 200 m2 – 580,- Kč/m2
 • nad 1000 m2 – 575,- Kč/m2

Nebo cena za zpracovaný asfalt jako tz. bobkování – malé výtluky a správky se počítá jako celá pracovní četa vč. nákladního auto pro dovoz a odvoz živice ABS, ABJ, OKH (asfalt) a to:  2850,- Kč/1t s dopravou do 30 km

Nebo denní nájem čety bez materiálu 18 000,- Kč/den ( obsahuje dopravu do 30km dodávkové auto, pracovníci 4x, hutnící stroje 2x, nářadí, nákladní auto pro dovoz živice a v místě složení a samotná práce. Neobsahuje materiál tedy asfalt. )

Plošná výměra ve čtverečních metrech se počítá v síle cm. S větší hloubkou živice se navyšuje cena. Ceny jsou pouze orientační a jsou ovlivňovány různými faktory, jako je množství, dlouhodobá spolupráce, platební morálka, vzdálenost.
Doprava živičných směsí je zajištěna vhodnými plachtovanými nákladními auty.

Ošetření spár teplou a studenou zálivkou

 • Teplá zálivka Biguma RS CZ s prořezem a posypem v závislosti na množství bm. 80,- -160,- Kč /bm, velmi malé množství spočítáme individuálně
 • Studená zálivka Stradafix s posypem a očištěním v závislosti na množství bm. 40,- – 80,-Kč /bm, velmi malé množství spočítáme individuálně

jednotková cena so odvíjí od množství. Jiná cena je u 1000bm a jiná cena je u 5bm. Toto je takový průměr. Připočítává se doprava na stavbu.

Řezání asfaltových vozovek v síle

 • 4 cm 60,- Kč/1m
 • 6 cm 90,- Kč/1m
 • 8 cm 100,- Kč/1m
 • 10 cm 110,- Kč/1m

Řezání betonových vozovek v síle

 • 4 cm 100,- Kč/1m
 • 6 cm 180,- Kč/1m
 • 8 cm 240,- Kč/1m
 • 10 cm 280,- Kč/1m

Řezání živičných a betonových vozovek se provádí strojní technikou.

Frézování živic

 • do 20 m2 – denní nájem frézy s dopravou do 30km 18 000,-
 • do 50m2 a více 1500,-/hod

Penetrační postřik

 • do 20 m2 – 120,- Kč/m2 za 0,5/kg/m2
 • do 50m2 – 100,- Kč/m2 za 0,5kg/m2
 • do 100m2 – 65,- Kč/m2 za 0,5kg/m2
 • do 200m2 – 50,- Kč/m2 za 0,5kg/m2
 • do 1000m2 – 42,- Kč/m2 za 0,5kg/m2

Penetrační postřiky, které budete požadovat se odvíjí od materiálu, který je penetrován.

Reciklát se stříká třeba od 1kg až po 1,5kg/m2. Každé 0,5kg navíc si připočtěte 35{73a60fce1db552c5180a3e3675243c8bd99d51cbb89af4704584f12e21250e93} navíc

Bourání živic
Vybourání živice sbíjecím kladivem v tl. 5cm 240,- Kč /m2
Vybourání živice malým nakladačem s přídavným kladivem v tl. 10cm 384,- Kč /m2
cena je včetně vybourání, nakládky, odvozu a uložení na skládku s poplatkem.

Ceny jsou zde orientační, jelikož opět záleží na množství bourání

Hutnění nejen asfaltových povrchů

(finanční rozsah na jednu hodinu je míněn na základě časového úseku práce, den – dva – týden ………)

 • vál malý BW 75 1000kg  450,- Kč/1 hod
 • deska WP 1550 350,- Kč/1 hod

Doprava hutnících strojů na stavbu

 • 35,- Kč/1 km

Pokládka žulové dlažby

 • do betonu bez mat. 600 – 800,- Kč/1 m2
 • včetně mat. třída 1 1600 – 1800,- Kč/1 m2
 • včetně mat. třída 3 1200 – 1400,- Kč/1 m2

Pokládka zámkové dlažby

 • 6cm – s podsypem 550 – 700,- Kč/1 m2
 • 8cm – s podsypem (vjezdy apod.) 600 – 900,- Kč/1 m2

Komunikace – kompletní zhotovení konstrukce od vybagrování zeleně po štěrky, beton a asfalty

 • těžší pro větší zatížení ( nákladní auta ) 1400 – 1600,- Kč/1 m2
 • lehčí pro malé zatížení ( osobní auta )   1000 – 1200,- Kč/1 m2

Výškové úpravy šachet, vpustí a uzavíracích šoupat

 • uzavírací šoupě 750 – 900,- Kč/ks (vyříznutí, vybourání, podložení, podbetonování a zaasfaltování)
 • uzavírací hydrant 950 – 1100,- Kč/ks ( dtto )
 • kanalizační vpusť 2500 – 3500,- Kč/ks dle poškození
 • kanalizační šachta 2500 – 3500,- Kč/ks dle poškození

pozn. Pokud šachta popř. vpust má rozpadlé podloží – cihly nebo skruže je cena za novou kolem 16 000,- Kč

Dále firma provádí práce s komunikací a chodníky tyto související práce

 • Pokládka silničních obrubníků cena včetně mat. 580 – 750,- Kč/1m – dle množství
 • Pokládka chodníkových obrubníků cena včetně mat. 550 – 700,- Kč/1m – dle množství

Odvodnění drenáží, cena včetně vybagrování a materiálu pr. 80

 • (cena délková – silnice, dálnice apod.) 300 – 350,- Kč/1m
 • (cena úseková – hřiště, vjezdy, chodníky apod.) 500 – 550,- Kč/1m

Kompletní spodní vrstvy štěrko drtě včetně zhutnění, zde př. frakce 0-32

 • ŠD 0-32 v tl. 5cm 120-180,- Kč/m2 – dle množství
 • ŠD 0-32 v tl. 10cm 160-200,- Kč/m2 – dle množství
 • ŠD 0-32 v tl. 20cm 240 – 360,- Kč/m2 – dle množství

Dopravní značení

Umístění na 1 den:

 • 1x dvojznačka s podstavcem – 240,- Kč
 • 1x plastová zábrana s podstavcem – 80,- Kč
 • 1x velká ocelová zábrana 2x 1m – 250,- Kč