Podívejte, co pro vás a za kolik můžeme udělat.

Chcete nás rovnou kontaktovat, jsme Vám k dispozici a přejděte rovnou do naší sekce kontakt. Budeme se na Vás těšit.

2022 Ceny!! A je to tady, navyšování se dotklo i nás a materiál asfalt ( živice ) šel o 20% nahoru 🙁 CENY JSOU BEZ DPH – DAŇ JE PRO PODNIKATELE PŘENESENÁ

Při velmi malých výměrách takto velké ceny za m2 a to proto, že se počítá: četa 7 lidí, dodávkové auto, hutnící válec, hutnící deska, nářadí, které se opotřebovávají jako lopaty, hrábě, košťata. Dále osobní auto mistr a jeho kontrola, nákladní auto + těžký vlek, cesta do obalovny plus příjezd k vaší opravě, složení živice v místě a odjezd zpět. A dále v neposlední řadě materiál, tedy asfalt, který nemůžete vzít přesně, jelikož vám vystydnou okraje. Musíte vzít např o tunu či dvě navíc podle teploty vzduchu ( tuna 2000,- ) a odebrat z prostředka teplou a kvalitní živici. Nákladově jste na 15 342,- za půl dne, což je počítáno do 80m2 v 5cm ( pokud to ovšem nebude 80 jednotlivých výtluků, to je také velmi důležité, bráno 80m2 v po větších kusech, na půl dne práce ) a nad 80m2 výměry v 5cm jsou náklady 25 400,- za celý den a to obojí bez živice -asfaltu. Proto při malých výměrách nelze jinak, než tyto ceny. Se stoupajícím počtem m2 přichází množstevní slevy a tím pádem menší jednotkové ceny. Důležitý faktor také dlouhodobá spolupráce s objednatelem, kde se ceny opět ponižují.

Ruční pokládka živice do připravených ploch v tl. 1x5cm  s výměrou

Následující ceny obsahují – živici ( materiál ), dopravu, zpracování a zhutnění. Ceny jsou bez DPH – pro podnikatele daň přenesená.

 • za 1m2 – 23 342,- Kč/m2
 • za 2m2 – 12271,- Kč/m2 – 24 542,00
 • za 3m2 – 8381,- Kč/m2 – 25 142,00
 • za 4m2 – 6436,- Kč/m2 – 25 742,00
 • za 5m2 – 5268,- Kč/m2 – 26 342,00
 • za 6m2 – 4490,- Kč/m2 – 26 942,00
 • za 7m2 – 3935- Kč/m2 – 27 542,00
 • za 8m2 – 3518,- Kč/m2 – 28 142,00
 • za 9m2 – 3416,- Kč/m2 – 30 742,00
 • za10m2 -3134,- Kč/m2 – 31 342,00
 • od-do 11-20 m2 – 2904,- – 2017,- Kč/m2
 • od-do 21-30 m2 – 1933,- – 1368- Kč/m2
 • od-do 31-40 m2 – 1331,- – 1084,- Kč/m2
 • od-do 41-50 m2 – 1063,- – 914,- Kč/m2
 • od-do 51-60 m2 – 900,- – 833,- Kč/m2
 • od-do 61-70 m2 – 824,- – 769,- Kč/m2
 • od-do 71-80 m2 – 712,- – 658,- Kč/m2
 • do 100 m2 – 640,- Kč/m2
 • do 200 m2 – 542,- Kč/m2
 • do 500m2 – 520,- Kč/m2
 • nad 500m2 – 489,- Kč/m2


Ruční pokládka živice do připravených ploch v tl. 2x5cm  s výměrou

Cena obsahuje materiál – živici, dopravu, zpracování a zhutnění. Ceny bez DPH – pro podnikatele daň přenesená.

 • za 1m2 – 25342,- Kč/m2
 • za 2m2 – 13055,- Kč/m2 – 26 110,00
 • za 3m2 – 8831,- Kč/m2 – 26 493,00
 • za 4m2 – 6719,- Kč/m2 – 26 877,00
 • za 5m2 – 5452,- Kč/m2 – 27 260,00
 • za 6m2 – 4607,- Kč/m2 – 27 644,00
 • za 7m2 – 4003,- Kč/m2 – 28 027,00
 • za 8m2 – 3551,- Kč/m2 – 28 411,00
 • za 9m2 – 3262,- Kč/m2 – 29 362,00
 • za 10m2 – 3025,- Kč/m2 – 30 253,00
 • od-do 11-20 m2 – 2831,- – 1958,- Kč/m2
 • od-do 21-30 m2 – 1907,- – 1602,- Kč/m2
 • od-do 31-40 m2 – 1579,- – 1424,- Kč/m2
 • od-do 41-50 m2 – 1411,- – 1317,- Kč/m2
 • od-do 51-60 m2 – 1309,- – 1246,- Kč/m2
 • od-do 61-70 m2 – 1240,- – 1196,- Kč/m2
 • od-do 71-80m2 – 1191,- – 1157,- Kč/m2
 • do 100m2 – 1140,-/m2
 • do 200m2 – 989,- Kč/m2
 • do 500m2 – 924,- Kč/m2
 • nad 500m2 – 892,- Kč/m2

Nebo cena za zpracovaný asfalt jako tz. bobkování – malé výtluky a správky se počítá jako celá pracovní četa vč. nákladního auto pro dovoz a odvoz živice ABS, ABJ, OKH (asfalt) a to:  3500,- Kč/1t s dopravou do 30 km

Nebo denní nájem čety bez materiálu 40 684,- Kč/den ( obsahuje dopravu do 30km dodávkové auto, pracovníci 6x, hutnící stroje 2x, nářadí, nákladní auto pro dovoz živice a v místě složení a samotná práce. Neobsahuje materiál tedy asfalt. )

Plošná výměra ve čtverečních metrech se počítá v síle cm. S větší hloubkou živice se navyšuje cena. Ceny jsou pouze orientační a jsou ovlivňovány různými faktory, jako je množství, dlouhodobá spolupráce, platební morálka, vzdálenost.
Doprava živičných směsí je zajištěna vhodnými plachtovanými nákladními auty.

Ošetření spár teplou a studenou zálivkou

 • Teplá zálivka Biguma RS CZ s prořezem a posypem v závislosti na množství bm. 120,- -190,- Kč /bm, velmi malé množství spočítáme individuálně
 • Studená zálivka Stradafix s posypem a očištěním v závislosti na množství bm. 60,- – 100,-Kč /bm, velmi malé množství spočítáme individuálně

jednotková cena so odvíjí od množství. Jiná cena je u 1000bm a jiná cena je u 5bm. Toto je takový průměr. Připočítává se doprava na stavbu.

Řezání asfaltových vozovek v síle

 • 4 cm 80,- Kč/1bm a s odbouráním hrany vč. odvozu 100,-Kč/1bm
 • 6 cm 110,- Kč/1bm a s odbouráním hrany vč. odvozu 130,-/1bm
 • 8 cm 140,- Kč/1bm a s odbouráním hrany vč. odvozu 160,-/1bm
 • 10 cm 200,- Kč/1bm a s odbouráním hrany vč. odvozu 180,-/1bm

Řezání betonových vozovek v síle

 • 4 cm 100,- Kč/1m
 • 6 cm 180,- Kč/1m
 • 8 cm 240,- Kč/1m
 • 10 cm 280,- Kč/1m

Řezání živičných a betonových vozovek se provádí strojní technikou.

Frézování živic

 • do 20 m2 – denní nájem frézy s dopravou do 30km 24 000,-
 • do 50m2 a více 1500,-/hod nebo od m2 a opět tloušťka a množství

Penetrační postřik

 • do 20 m2 – 320,- Kč/m2 za 0,5/kg/m2
 • do 50m2 – 140,- Kč/m2 za 0,5kg/m2
 • do 100m2 – 90,- Kč/m2 za 0,5kg/m2
 • do 200m2 – 70,- Kč/m2 za 0,5kg/m2
 • do 1000m2 – 55,- Kč/m2 za 0,5kg/m2

Penetrační postřiky, které budete požadovat se odvíjí od materiálu, který je penetrován.

Reciklát se stříká třeba od 1kg až po 1,5kg/m2. Každé navýšení se zdražuje cena, nebo naopak snižuje. Vše dáno množstvím na 1m2

Bourání živic
Vybourání živice sbíjecím kladivem v tl. 5cm 540,- Kč /m2
Vybourání živice malým nakladačem s přídavným kladivem v tl. 10cm 460,- – 560,- Kč /m2
cena je včetně vybourání, nakládky, odvozu a uložení na skládku s poplatkem.

Ceny jsou zde orientační, jelikož opět záleží na množství bourání – zde příklad na 10-20m2

Hutnění nejen asfaltových povrchů

(finanční rozsah na jednu hodinu je míněn na základě časového úseku práce, den – dva – týden ………)

 • vál malý BW 75 1000kg  1000,- Kč/1 hod
 • deska WP 1550 850,- Kč/1 hod
 • válec velky Wacker 3,6tuny 2500,- Kč / hod

Doprava hutnících strojů na stavbu

 • 85,- Kč/1 km – nad 70km tam a zpět.
 • do 70km paušál 5000,-Kč

Pokládka žulové dlažby

 • do betonu bez mat. 1300-2200,- Kč/1 m2
 • včetně mat. třída 1 1900 – 2800,- Kč/1 m2
 • včetně mat. třída 3 2200 – 3200,- Kč/1 m2

Pokládka zámkové dlažby
6cm – s podsypem 950 – 1500,- Kč/1 m2

8cm – s podsypem (vjezdy apod.) 1200 – 1600,- Kč/1 m2

Komunikace – kompletní zhotovení konstrukce od vybagrování zeleně po štěrky, beton a asfalty

 • těžší pro větší zatížení ( nákladní auta ) 1600 – 1800,- Kč/1 m2
 • lehčí pro malé zatížení ( osobní auta )   1300 – 1500,- Kč/1 m2

Výškové úpravy šachet, vpustí a uzavíracích šoupat

 • uzavírací šoupě 2200 – 2500,- Kč/ks (vyříznutí, vybourání, podložení, podbetonování a zaasfaltování)
 • uzavírací hydrant 2200– 2900,- Kč/ks ( dtto )
 • kanalizační vpusť 3500 – 4000,- Kč/ks dle poškození
 • kanalizační šachta 3500 – 4000,- Kč/ks dle poškození

pozn. Pokud šachta popř. vpust má rozpadlé podloží – cihly nebo skruže je cena za novou kolem 22 000,- Kč

Dále firma provádí práce s komunikací a chodníky tyto související práce

 • Pokládka silničních obrubníků cena včetně mat. 1000 – 1500,- Kč/1m – dle množství
 • Pokládka chodníkových obrubníků cena včetně mat. 900 – 1300,- Kč/1m – dle množství

Odvodnění drenáží, cena včetně vybagrování a materiálu pr. 80

 • (cena délková – silnice, dálnice apod.) 500 – 550,- Kč/1m
 • (cena úseková – hřiště, vjezdy, chodníky apod.) 800 – 850,- Kč/1m

Kompletní spodní vrstvy štěrko drtě včetně zhutnění, zde př. frakce 0-32

 • ŠD 0-32 v tl. 5cm 200-240,- Kč/m2 – dle množství
 • ŠD 0-32 v tl. 10cm 280-360,- Kč/m2 – dle množství
 • ŠD 0-32 v tl. 20cm 400 – 440,- Kč/m2 – dle množství

Dopravní značení

Umístění na 1 den:

 • 1x dvojznačka s podstavcem – 340,- Kč
 • 1x plastová zábrana s podstavcem – 220,- Kč
 • 1x velká ocelová zábrana 2x 1m – 350,- Kč