OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI RYNHOLEC A KNOVÍZ

Po předešlé výstavbě kanalizace firmou FISA s.r.o. přišlo na řadu zprovoznění komunikace do původního stavu. Výkop byl dosypán po okraj a zajížděn auty celou zimu 2004/5. První na řadu přišlo odtěžení stávajícího materiálu do hl. 40 cm. Po zhutnění se dovezla ŠD 0/32 a byl vytvořen zásyp v tl. 15 cm. Po jeho zhutnění přišel na řadu beton CS II v tl. 15 cm. A naposled 2 vrstvy živice podkladní OKH 5cm a obrusná ABS 5 cm. Celkový rozsah 886,60 m2 v celkové ceně 1 210 759,- Kč vč. DPH