OPRAVY KOMUNIKACÍ BEROUN

Vyfrézování vozovky v šíři 1m. Po dokončené plynofokaci firmou INKO a.s. pokládka živice ABS v tl. 5cm v rozsahu 964 m2. Celková cena 431 800,- Kč vč. DPH