OPRAVY KOMUNIKACÍ MĚSTO KRÁLŮV DVŮR

Příjezdové komunikace na sídliště Nad stadionem. Pd Hájem, Popovice, Zahořany – oprava výtluků a výškové úpravy kanalizačních vpustí a šachet formou zařezání hran, odbourání, odvoz na odpovídající skládku, zpětná pokládka živice ABS a ošetření hran. Pro tyto komunikace zvolilo zastupitelstvo města prozatím tuto variantu oprav. Kompletní rekonstrukce by si vyžádala strhnutí stávající jednovrstvy živice a odbagrování do potřebné hloubky, nové chodníky a nové kanalizační šachty. Tento objem prací by se pohyboval řádově v desítkách milionech. Celková suma pro tuto naší opravu 682 000,- Kč vč. DPH