OPRAVY KOMUNIKACÍ PO ZIMĚ V OBCI SVATÁ

Výsledek výběrového řízení. Firma ASFALT Jiří Pergl vyhrála zakázku – opravy komunikací v obci svatá po zimě 2011. Oříznutí výtluků, vybourání stávající živice s odvozem na skládku, zhutnění podloží a zpětná pokládka živice ABS. Po té ošetření hran teplou zálivkou Biguma RS CZ. Celková cena vč. DPH 288 000 Kč