OPRAVY KOMUNIKCÍ PO ZIMĚ – CEMBRIT S.R.O.

Opravy výtluků, děr, propadlých vpustí, nájezdů apod. v celkové ceně 402 000,- Kč bez DPH