Opravy železničních přejezdů

Pokládka živičných (asfaltových) směsí 

Ručně, výkopy po předešlé výstavbě kanalizace, plynu, vody a veškerých…

Homogenizace

Co vlastně znamená slovo homogenizace v rekonstrukci komunikací. V poslední…

Fréza na asfalt

Nabízíme nově frézování komunikací v malém rozsahu.

Penetrační postřik

Nabízíme penetrační postřiky komunikací, reciklátových cest, štěrků středních rozsahů. Penetrováním…

Dopravní značení malých rozsahů

Nabízíme dopravní označení výkopů, komunikací, uzávěrek a jiných dopravní značení.

Hutnění nejen asfaltových povrchů

Hutníme podloží pod asfalty, samotné živice, výkopy a jiné. Hutnění…

Opravy propadlých kanalizačních vpustí, uz. hrnků a šachet

Jaký je postup? Zprvu kanál, vpust nebo uz. hrnek ořízneme…

Opravy spár

Sanace trhlin v komunikacích formou prořezu a prolití asfaltovou zalévací…

Opravy železničních přejezdů

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním…

Řezání a bourání asfaltových povrchů

Řezání živice je důležité pro napojování nové živice na starou.…

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním stavu. Jednou z našich dalších aktivit firmy jsou právě jejich rekonstrukce.

Opravy provádíme ze živičných směsí dle požadavků investora. Živice mohou být modifikované, tudíž kvalitnější, ale jsou oproti klasickým živicím dražší.

Nejprve přichází na řadu demoliční četa s řezačkou asfaltu pro kvalitní napojení živičných spár a s bouracími kladivy pro odstranění stávající živičné vrstvy v tl. 15 – 35 cm, včetně možných odvodňovacích kanálků apod…

Dále dle finančních prostředků investora se podloží přehutní vibračními válci a nebo dodá betonová vrstva tř. 400. do potřebné výšky, tak aby zůstala odpovídající výška pro živičnou směs. Dále požadavky pro pokládku se opět různí dle finančních prostředků.

Tato varianta na obrázcích – železniční přejezd Spomyšl u Mělníka se prováděla skladbou 6 cm OKH a 5 cm ABS (obalované kamenivo hrubé a obalované kamenivo středně hrubé).

Po dokončení pokládky živic se ošetří spojovací hrany penetrační emulzí a dílo je dokonáno.

Záruky na provedení díla se odvíjí dle zpracovaných vrstev podloží a druhu materiálu. Od žádné až po 3 roky.