Pokládka živičných (asfaltových) směsí

Pokládka živičných (asfaltových) směsí 

Ručně, výkopy po předešlé výstavbě kanalizace, plynu, vody a veškerých…

Homogenizace

Co vlastně znamená slovo homogenizace v rekonstrukci komunikací. V poslední…

Fréza na asfalt

Nabízíme nově frézování komunikací v malém rozsahu.

Penetrační postřik

Nabízíme penetrační postřiky komunikací, reciklátových cest, štěrků středních rozsahů. Penetrováním…

Dopravní značení malých rozsahů

Nabízíme dopravní označení výkopů, komunikací, uzávěrek a jiných dopravní značení.

Hutnění nejen asfaltových povrchů

Hutníme podloží pod asfalty, samotné živice, výkopy a jiné. Hutnění…

Opravy propadlých kanalizačních vpustí, uz. hrnků a šachet

Jaký je postup? Zprvu kanál, vpust nebo uz. hrnek ořízneme…

Opravy spár

Sanace trhlin v komunikacích formou prořezu a prolití asfaltovou zalévací…

Opravy železničních přejezdů

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním…

Řezání a bourání asfaltových povrchů

Řezání živice je důležité pro napojování nové živice na starou.…

Ručně, výkopy po předešlé výstavbě kanalizace, plynu, vody a veškerých ostatních sítí, které zasahují do komunikace nebo chodníků. Opravy propadlin, výtluků. Zhotovování nových komunikací od spodních vrstev po finální dokončení. Zhotovování nových chodníků, nájezdů do garáží. Finišér zajistíme od spřátelené firmy formou subdodávky, ostatní práce ruční pokládkou s maximální rovinatostí a vzhledem.

Používáme k opravám a zhotovování nových živic balenou směs z obaloven ČMO a jiné. Směsi ABS – asfalto beton střední, ABJ – asfalto beton jemný, OKH – obalované kamenivo hrubé, OKS – obalované kamenivo středně hrubé, ABVH – asfalto beton velmi hrubý a různé další modifikované směsi.