SOUHRN STAVEB V CELKOVÉ HODNOTĚ 5 600 000 KČ ZA 1 POLOLETÍ 2013