VJEZD PRO KAMIONY – DROZDOV

Září 2005 -Zhotovení vjezdu do spediční firmy v obci Drozdov, kde zatížení je na nejvyšší úrovni. Do areálu vjíždějí 40ti tunové kamiony. Zpočátku bylo potřeba odbourat stávající živici, odbagrovat zeminu do hl. 40cm. Poté zpětně doplňovat zátěžový materiál ŠD 22-80 a hutnit po vrstvách. Dále pro srovnání jemnou ŠD 0-22. Pak přišla na řadu pokládka živičných vrstev OKH v tl. 7cm a ABS 6cm. Cena vč. DPH 245 000,- Kč.