ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD SÁZAVA – LEDEČKO

Zhotovení živičných vrstev  OKH a ABS v tl. 15cm. Celkem 38 m2 v celkové ceně 41 000,- Kč pro Viamont