Zhotovení komunikace podél haly firmy EnerSys Hostomice

Zhotovení komunikace podél haly firmy EnerSys Hostomice v hodnotě 176 000,- Kč. Komunikace podrovnána reciklátem a 5cm živice OKH ( ACP16) , jelikož se jednalo pouze o objízdnou trasu pro hasiče.