ZHOTOVENÍ POJÍZDNÉ PLOCHY HALA FIRMY CEMBRIT

Vyfrézování stávajícího betonu a staré živice, vyspravení spár v betonu, vyčištění od prachu, penetrační postřik, pokládka živice OKH v tl. 6cm a ABS v tl. 4cm. Celková cena 601 000,- Kč vč. DPH