Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

OPRAVA KOMUNIKACÍ A SKLADOVÉHO PROSTORU V AREÁLU TESCO ZLIČÍN

Oprava parkoviště, pojezdových příjezdových komunikací v areálu obchodního centra Zličín. Celková suma oprav 209 000,- Kč vč. DPH Dále zhotovení opravy skaldového prostoru ze zámkové dlažby v zásobování Tesca Zličín. Vybrání podloží do tl. 45cm, následně zhotovení podkladních vrstev ze ŠD a dále 2 vrstvy živice OKH a ABVH a naposled zhotovení zámkové dlažby tl. […]

OPRAVY KOMUNIKACÍ MĚSTO KRÁLŮV DVŮR

Příjezdové komunikace na sídliště Nad stadionem. Pd Hájem, Popovice, Zahořany – oprava výtluků a výškové úpravy kanalizačních vpustí a šachet formou zařezání hran, odbourání, odvoz na odpovídající skládku, zpětná pokládka živice ABS a ošetření hran. Pro tyto komunikace zvolilo zastupitelstvo města prozatím tuto variantu oprav. Kompletní rekonstrukce by si vyžádala strhnutí stávající jednovrstvy živice a […]

OPRAVY KOMUNIKACÍ V AREÁLU GZ LODĚNICE

Opravy komunikací v areálu závodu Gramofonových závodů v Loděnicích. Vyříznutí, vybourání a zpětná pokládka živice. Celková cena bez DPH 339 822,- Kč

ZHOTOVENÍ POJÍZDNÉ PLOCHY HALA FIRMY CEMBRIT

Vyfrézování stávajícího betonu a staré živice, vyspravení spár v betonu, vyčištění od prachu, penetrační postřik, pokládka živice OKH v tl. 6cm a ABS v tl. 4cm. Celková cena 601 000,- Kč vč. DPH

OPRAVA KOMUNIKACE U MATEŘSKÉ ŠKOLKY V BEROUNĚ

Vyfrézování stávajícího materiálu, oprava vpustí – snížení a náklon, vyčištění od prachu, penetrační postřik a zpětná pokládka živice ABS v tl. 5cm. Živici v šíři 6m jsme pokládali ručně – podívejte se na fotografie. Celková cena vč. DPH 170 000,- Kč.