Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

Opravy železničních přejezdů

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním stavu. Jednou z našich dalších aktivit firmy jsou právě jejich rekonstrukce.

Opravy provádíme ze živičných směsí dle požadavků investora. Živice mohou být modifikované, tudíž kvalitnější, ale jsou oproti klasickým živicím dražší.

Nejprve přichází na řadu demoliční četa s řezačkou asfaltu pro kvalitní napojení živičných spár a s bouracími kladivy pro odstranění stávající živičné vrstvy v tl. 15 – 35 cm, včetně možných odvodňovacích kanálků apod…

Dále dle finančních prostředků investora se podloží přehutní vibračními válci a nebo dodá betonová vrstva tř. 400. do potřebné výšky, tak aby zůstala odpovídající výška pro živičnou směs. Dále požadavky pro pokládku se opět různí dle finančních prostředků.

Tato varianta na obrázcích – železniční přejezd Spomyšl u Mělníka se prováděla skladbou 6 cm OKH a 5 cm ABS (obalované kamenivo hrubé a obalované kamenivo středně hrubé).

Po dokončení pokládky živic se ošetří spojovací hrany penetrační emulzí a dílo je dokonáno.

Záruky na provedení díla se odvíjí dle zpracovaných vrstev podloží a druhu materiálu. Od žádné až po 3 roky.

Podívejte, co pro vás můžeme udělat

Provádíme opravy komunikací, chodníků nájezdů a vjezdů, železničních přejezdů, opravy spár v komunikacích, opravy propadlých kanalizačních vpustí a šachet a veškeré práce s tímto spojené, frézování živice menších rozsahů, penetrační postřiky a nátěry.

Vlastníme malý chodníkový finišer s rozsahem od 1.2m do 2.8m vhodný na cyklostezky, chodníky, příjezdové cesty, delší výkopy a podobné.