Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

Pokládka živičných (asfaltových) směsí

pokládky asfaltové živice ručně nebo malým finišerem, výkopy po předešlé výstavbě kanalizace, plynu, vody a veškerých ostatních sítí, které zasahují do komunikace nebo chodníků. Opravy propadlin, výtluků. Zhotovování nových komunikací od spodních vrstev po finální dokončení menších rozsahů.

Zhotovování nových chodníků, nájezdů do garáží. Ostatní práce ruční pokládkou s maximální rovinatostí a vzhledem. Používáme k opravám a zhotovování nových živic balenou směs z obaloven ČMO a jiné. Směsi ABS – asfalto beton střední nově ACO11, ABJ – asfalto beton jemný nově ACO8, OKH – obalované kamenivo hrubé nově ACP16, a další

Podívejte, co pro vás můžeme udělat

Provádíme opravy komunikací, chodníků nájezdů a vjezdů, železničních přejezdů, opravy spár v komunikacích, opravy propadlých kanalizačních vpustí a šachet a veškeré práce s tímto spojené, frézování živice menších rozsahů, penetrační postřiky a nátěry.

Vlastníme malý chodníkový finišer s rozsahem od 1.2m do 2.8m vhodný na cyklostezky, chodníky, příjezdové cesty, delší výkopy a podobné.