Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

ŽELEZNIČNÍ VLEČKA MĚLNÍK

ŽELEZNIČNÍ VLEČKA MĚLNÍK

Samotnou akci předcházelo mnoho dohadů a nesrovnalostí ohledně kompletní uzavírky celé komunikace Českolipská v Mělníku. Na radnici se sešlo osazení od místostarosty, policie, odboru dopravy až po firmu s dopravním značením. Hlavní bod jednání byl, tuto vysoce frekventovanou komunikaci uzavřít a zhotovit po městě Mělník objízdné trasy jednosměrné, protože v úzkých komunikacích by se nevytočil obousměrně kamion s návěsem. Z důvodu nenapojování hran přes polovinu silnice firma ASFALT navrhla pro kvalitní zhotovení opravy vlečky kompletní uzavírku a pokládku živice v souvislé nepřerušované vrstvě. Policie a odbor dopravy až po táhlém jednání na tuto uzavírku přistoupil, ale pod podmínkou opravy o víkendu a max. pondělí. Oprava začala v sobotu dne 21.5. 05 v 7 hod ráno. Poděkování patří obalovně ČMO, která poskytla obalovanou živici podkladní v sobotu a vrchní v neděli. Práce probíhala dle fotodokumentace: řez živice, odbourání stávající živice strojem JCB až do vrstev 25cm, zhutnění podkladní vrstvy, zpětnou pokládku živice ve dvou vrstvách OKH a ABVH a vrchní ABS. Ještě před pokládkou ABS se ořízla stávající živice o 25cm do stran z důvodu tzv. překladu vrstev. Dále ošetření hran a úklid. Firma ASFALT tuto opravu dokončila v předstihu o 1,5 dne 22.5. 05 ve 12 hod. Celková suma opravy 176 400,- Kč vč. DPH.