Dokumenty

Podklady ke stažení

20.7. se naše firma stala kvalifikovaným dodavatelem, který splňuje všechny předpoklady pro veřejné soutěže a jiné obchody. viz dokument pod textem.


Stáhnout dokument

Výpis z živnostenského rejstříku k datu 5-2010, bezdlužnost firmy, sídlo provozovny a jiná různá prohlášení a atesty o materiálech převzatá od výrobců, se kterými spolupracujeme.


Stáhnout dokument

Podklady ke stažení

Prohlášení o vlastnostech ACO 8 50/70 PR17-002-CK, 486 KB
Prohlášení o vlastnostech ACO 8 50/70 PR17-001-CK, 466 KB
Prohlášení o vlastnostech ACO 11 S PR15-014-CK, 604,36 KB
Prohlášení o vlastnostech ACO 11+ PR15-013-CK, 695,35 KB
Prohlášení o vlastnostech ACO 11 PR15-012-CK, 607,83 KB
Prohlášení o vlastnostech ACL 22 S PR15-009-CK, 622,64 KB
Prohlášení o vlastnostech ACL 16 S PR15-008-CK, 615,95 KB
Prohlášení o vlastnostech ACL 16 S PR15-007-CK, 614,97 KB
Prohlášení o vlastnostech ACP 22 S PR15-006-CK, 617,58 KB
Prohlášení o vlastnostech ACP 16+ PR15-005-CK, 610,68 KB
Provoz mech. prostředků a zemní práce, 581,3 KB
Opravy rovinných střech, 581,9 KB
Montáž, opravy vyhrazených el. zařízení, 585,2 KB
Zednictví, 582,8 KB
Zámečnictví, 579,2 KB
Izolatérství, 581,3 KB
Inženýrská činnost ve výstavbě a příprava staveb, 577,4 KB
Teplá zálivka - osvědčení, 701,6 KB
Zálivka Biguma RS CZ - dohled, 3,5 MB
Studená zálivka Stradafix - osvědčení, 664,7 KB
Štěrko-drť - prohlášení, 401,2 KB
Asfalt - čestné prohlášení, 466,7 KB
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 215,1 KB
Bezdlužnost Fú, 231,7 KB
Výpis z živnostenského rejstříku 2010, 913,8 KB
Osvědčení o registraci DPH nové, 508,2 KB
Výpis z kvalifikovaných dodavatelů, 1,4 MB
Pojištění firmy ASFALT - odpovědnost, 609 KB
Bezdlužnost OSSZ, 187,7 KB
Rejstřík trestů, 230,4 KB
Prohlášení o vlastnostech č. 13 (asfaltová emulze), 230,4 KB
Certifikát výrobku č. 06 0400 V/AO/c (Kationtová živičná emulze BIGUMA - HAFTKLEBER, 895,6 KB
Certifikát výrobku č. 10 0548 V/AO/b (BIGUMA - RS), 421 KB
Prohlášení o shodě (BIGUMA - Haftkleber), 344 KB
Prohlášení o shodě (BIGUMA - RS), 341 KB
Certifikát výrobku č. 15 0113 V/AO (VIAPROS Risafix), 661 KB
Stavební technické osvědčení č. STO - AO 224 - 2214/2006/c (Kationová živičná emulze BIGUMA - HAFTKLEBER), 1 410 KB
Stavební technické osvědčení č. STO - AO 224 - 258/2010/b (Asfaltová zalévací hmota BIGUMA - RS), 1 334 KB
Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem (Kationtová živičná emulze BIGUMA - HAFTKLEBER), 1 947 KB
Zpráva o dohledu nad systémem řízení výroby certifikovaného výrobku (BIGUMA - RS, BAB 20 ZTV, N 10, BR, DS 10, DS 30, Plast), 1 340 KB