Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

OPRAVY KOMUNIKACÍ PO PŘEDEŠLÉ VÝSTAVBĚ KANALIZACE V OBCI STOCHOV

Opravy komunikací po předešlé výstavbě kanalizace v obci Stochov. Hlavní komunikace Sús v tl. 10cm a místní komunikace v tl. 5cm. Následně ošetření spáry na hlavní silnici prořezem a zalitím teplou zálivkou s posypem a místní komunikace zatření spáry studenou zálivkou STRADAFIX s posypem. Cešlková cena s DPH 345 000,- Kč

OPRAVY KOMUNIKACÍ PO ZIMĚ V OBCI SVATÁ

Výsledek výběrového řízení. Firma ASFALT Jiří Pergl vyhrála zakázku – opravy komunikací v obci svatá po zimě 2011. Oříznutí výtluků, vybourání stávající živice s odvozem na skládku, zhutnění podloží a zpětná pokládka živice ABS. Po té ošetření hran teplou zálivkou Biguma RS CZ. Celková cena vč. DPH 288 000 Kč

OPRAVY PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE PRO KAMIONY – KAUFLAND BEROUN

Oprava příjezdové komunikace pro kamiony – vjezd pro zásobování Kaufland v Berouně. Obrovské propadliny včetně poničených kanalizačních vpustí jsme opravili formou vybourání stávajícího materiálu a dodání betonové stabilizace KSC I v tl. 12cm a následně pokládka živice OKH + ABS v celkové tl. 10cm. Celková cena vč. DPH 195 000 Kč.

OPRAVY POJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ VE FIRMĚ CEMBRIT S.R.O.

Větší rozsah oprav pojízdných ploch v areálu firmy Cembrit s.r.o. v Berouně. Frézování živice, bourání výtluků, pokládka živice v hale, pokládka živic finišerem, ruční pokládka, opravy spár, opravy propadlých šachet a vpustí, zástřiky. Celková cena včetně DPH 1 366 000 Kč