ŽELEZNIČNÍ VLEČKA MĚLNÍK

Samotnou akci předcházelo mnoho dohadů a nesrovnalostí ohledně kompletní uzavírky celé komunikace Českolipská v Mělníku. Na radnici se sešlo osazení od místostarosty, policie, odboru dopravy až po firmu s dopravním značením. Hlavní bod jednání byl, tuto vysoce frekventovanou komunikaci uzavřít a zhotovit po městě Mělník objízdné trasy jednosměrné, protože v úzkých komunikacích by se nevytočil obousměrně kamion s návěsem. Z důvodu nenapojování hran přes polovinu silnice firma ASFALT navrhla pro kvalitní zhotovení opravy vlečky kompletní uzavírku a pokládku živice v souvislé nepřerušované vrstvě. Policie a odbor dopravy až po táhlém jednání na tuto uzavírku přistoupil, ale pod podmínkou opravy o víkendu a max. pondělí. Oprava začala v sobotu dne 21.5. 05 v 7 hod ráno. Poděkování patří obalovně ČMO, která poskytla obalovanou živici podkladní v sobotu a vrchní v neděli. Práce probíhala dle fotodokumentace: řez živice, odbourání stávající živice strojem JCB až do vrstev 25cm, zhutnění podkladní vrstvy, zpětnou pokládku živice ve dvou vrstvách OKH a ABVH a vrchní ABS. Ještě před pokládkou ABS se ořízla stávající živice o 25cm do stran z důvodu tzv. překladu vrstev. Dále ošetření hran a úklid. Firma ASFALT tuto opravu dokončila v předstihu o 1,5 dne 22.5. 05 ve 12 hod. Celková suma opravy 176 400,- Kč vč. DPH.

Pokračovat ve čtení

OPRAVY KOMUNIKACÍ – MĚSTO KRÁLŮV DVŮR

Příjezdové komunikace na sídliště Nad stadionem – oprava výtluků a výškové úpravy kanalizačních vpustí a šachet formou zařezání hran, odbourání, odvoz na odpovídající skládku, zpětná pokládka živice ABS a ošetření hran. Pro tyto komunikace zvolilo zastupitelstvo města prozatím tuto variantu oprav. Kompletní rekonstrukce by si vyžádala strhnutí stávající jednovrstvy živice a odbagrování do potřebné hloubky, nové chodníky a nové kanalizační šachty. Tento objem prací by se pohyboval řádově v desítkách milionech. Celková suma oprav 500 000,- Kč vč. DPH

Pokračovat ve čtení

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI RYNHOLEC A KNOVÍZ

Po předešlé výstavbě kanalizace firmou FISA s.r.o. přišlo na řadu zprovoznění komunikace do původního stavu. Výkop byl dosypán po okraj a zajížděn auty celou zimu 2004/5. První na řadu přišlo odtěžení stávajícího materiálu do hl. 40 cm. Po zhutnění se dovezla ŠD 0/32 a byl vytvořen zásyp v tl. 15 cm. Po jeho zhutnění přišel na řadu beton CS II v tl. 15 cm. A naposled 2 vrstvy živice podkladní OKH 5cm a obrusná ABS 5 cm. Celkový rozsah 886,60 m2 v celkové ceně 1 210 759,- Kč vč. DPH

Pokračovat ve čtení

VJEZD PRO KAMIONY – DROZDOV

Září 2005 -Zhotovení vjezdu do spediční firmy v obci Drozdov, kde zatížení je na nejvyšší úrovni. Do areálu vjíždějí 40ti tunové kamiony. Zpočátku bylo potřeba odbourat stávající živici, odbagrovat zeminu do hl. 40cm. Poté zpětně doplňovat zátěžový materiál ŠD 22-80 a hutnit po vrstvách. Dále pro srovnání jemnou ŠD 0-22. Pak přišla na řadu pokládka živičných vrstev OKH v tl. 7cm a ABS 6cm. Cena vč. DPH 245 000,- Kč.

Pokračovat ve čtení


OPRAVA KOMUNIKACÍ BEROUN – SÍDLIŠTĚ, LIDL

Před zimou 2005 byli přivedeny k nové stavbě nákupního centra Lidl přípojky, které procházeli zkrz hlavní a přípojné komunikace včetně chodníků. Uzavírka nebyla povolena, tudíž se hlavní překopy museli asfaltovat na dvakrát za plného provozu. Složení překopů 6cm OKH a 6cm ABS. Chodníky ABS 5cm. Celková suma vč. DPH 135 882,- Kč

Pokračovat ve čtení