OPRAVY KOMUNIKACÍ V OBCI HÝSKOV

Po předešlé výstavbě kanalizace v obci Hýskov – zhotovení živičných povrchů ve 2 vrstvách. Akce pokračovala z roku 2008 do konce května 2009. Následně homogenizace státních komunikací. Celkový rozsah prací 6 200 000,- Kč vč. DPH

Pokračovat ve čtení

OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDŮ

Železniční přejezdy jak je u nás známo, jsou v katastrofálním stavu. Jednou z našich dalších aktivit firmy jsou právě jejich rekonstrukce.

Opravy provádíme ze živičných směsí dle požadavků investora. Živice mohou být modifikované, tudíž kvalitnější, ale jsou oproti klasickým živicím dražší.

Nejprve přichází na řadu demoliční četa s řezačkou asfaltu pro kvalitní napojení živičných spár a s bouracími kladivy pro odstranění stávající živičné vrstvy v tl. 15 – 35 cm, včetně možných odvodňovacích kanálků apod…

Dále dle finančních prostředků investora se podloží přehutní vibračními válci a nebo dodá betonová vrstva tř. 400. do potřebné výšky, tak aby zůstala odpovídající výška pro živičnou směs. Dále požadavky pro pokládku se opět různí dle finančních prostředků.

Tato varianta na obrázcích – železniční přejezd Spomyšl u Mělníka se prováděla skladbou 6 cm OKH a 5 cm ABS (obalované kamenivo hrubé a obalované kamenivo středně hrubé).

Po dokončení pokládky živic se ošetří spojovací hrany penetrační emulzí a dílo je dokonáno.

Záruky na provedení díla se odvíjí dle zpracovaných vrstev podloží a druhu materiálu. Od žádné až po 3 roky.

Pokračovat ve čtení

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI KOTOPEKY

Po předešlé výstavbě kanalizace firmou – Důlní a stavební společnost Šindler, oprava komunikací v obci Neumětely. Pokládka spodní vrstvy živice OKH v tl. 5cm a vrchní živice ABS v tl. 5cm. Celkem 750 m2 ve 2 vrstvách v ceně 415 000,- Kč vč. dph.

Pokračovat ve čtení