Pokládka živice malým finišerem
Ruční pokládka živice

ŽELEZNIČNÍ VLEČKA MĚLNÍK

Samotnou akci předcházelo mnoho dohadů a nesrovnalostí ohledně kompletní uzavírky celé komunikace Českolipská v Mělníku. Na radnici se sešlo osazení od místostarosty, policie, odboru dopravy až po firmu s dopravním značením. Hlavní bod jednání byl, tuto vysoce frekventovanou komunikaci uzavřít a zhotovit po městě Mělník objízdné trasy jednosměrné, protože v úzkých komunikacích by se nevytočil […]

OPRAVY KOMUNIKACÍ – MĚSTO KRÁLŮV DVŮR

Příjezdové komunikace na sídliště Nad stadionem – oprava výtluků a výškové úpravy kanalizačních vpustí a šachet formou zařezání hran, odbourání, odvoz na odpovídající skládku, zpětná pokládka živice ABS a ošetření hran. Pro tyto komunikace zvolilo zastupitelstvo města prozatím tuto variantu oprav. Kompletní rekonstrukce by si vyžádala strhnutí stávající jednovrstvy živice a odbagrování do potřebné hloubky, […]

OPRAVA KOMUNIKACÍ KARLŠTEJN

Oprava komunikací po předešlé výstavbě plynovodu a kanalizace v obci Karlštejn. Pokládka živice v tl. 5cm včetně přípravy a zemních prací o výměře 3 492m2. Celková suma 1 709 249,- Kč vč. DPH

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI RYNHOLEC A KNOVÍZ

Po předešlé výstavbě kanalizace firmou FISA s.r.o. přišlo na řadu zprovoznění komunikace do původního stavu. Výkop byl dosypán po okraj a zajížděn auty celou zimu 2004/5. První na řadu přišlo odtěžení stávajícího materiálu do hl. 40 cm. Po zhutnění se dovezla ŠD 0/32 a byl vytvořen zásyp v tl. 15 cm. Po jeho zhutnění přišel […]

VJEZD PRO KAMIONY – DROZDOV

Září 2005 -Zhotovení vjezdu do spediční firmy v obci Drozdov, kde zatížení je na nejvyšší úrovni. Do areálu vjíždějí 40ti tunové kamiony. Zpočátku bylo potřeba odbourat stávající živici, odbagrovat zeminu do hl. 40cm. Poté zpětně doplňovat zátěžový materiál ŠD 22-80 a hutnit po vrstvách. Dále pro srovnání jemnou ŠD 0-22. Pak přišla na řadu pokládka […]

OPRAVY KOMUNIKACÍ BEROUN

Vyfrézování vozovky v šíři 1m. Po dokončené plynofokaci firmou INKO a.s. pokládka živice ABS v tl. 5cm v rozsahu 964 m2. Celková cena 431 800,- Kč vč. DPH

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI NENAČOVICE

Po předešlé plynofikaci – uvedení komunikací v obci Nenačovice do původního stavu. Komunikace ve dvou vrstvách OKH 6cm a ABS 4cm a místní komunikace ABS v tl. 5cm. Celkový rozsah 1380 m2. Materiál dodala fa. Strabag. Celková suma 147 798,- Kč

OPRAVA KOMUNIKACÍ BEROUN – SÍDLIŠTĚ, LIDL

Před zimou 2005 byli přivedeny k nové stavbě nákupního centra Lidl přípojky, které procházeli zkrz hlavní a přípojné komunikace včetně chodníků. Uzavírka nebyla povolena, tudíž se hlavní překopy museli asfaltovat na dvakrát za plného provozu. Složení překopů 6cm OKH a 6cm ABS. Chodníky ABS 5cm. Celková suma vč. DPH 135 882,- Kč

PLOCHA NA SEZENÍ, VINÁRNA U CECHU JÁCHYMOV

Do staré živice, která se ořízla byly vsazeny zahradní obruby do betonové lože. Pak přišla na řadu pokládka živice ABJ v tl. 5-7cm. Plocha bude sloužit jako venkovní sezení před vinárnou v Jáchymově u Berouna. Celková suma 25000,- Kč vč. DPH